Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Οροφής

Πυροσβεστήρας Οροφής 12Kg Ξηράς Σκόνης BCE

Πυροσβεστήρας 12 Kg, ξηράς σκόνης BC 20, δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3, SOLAS και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Ενεργοποίηση στους 68 ο C
Σκόνη BC 20% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου B C E.

Πυροσβεστήρας Οροφής 12Kg Ξηράς Σκόνης ABC

Πυροσβεστήρας 12 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40, δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3, SOLAS και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Ενεργοποίηση στους 68 ο C
Σκόνη ABC 40% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου A B C D E.

Πυροσβεστήρας Οροφής 6Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 6 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40, δοχείο μονόραφο, κόκκινο, πιστοποιημένο κατά CE. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3, SOLAS και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Ενεργοποίηση στους 68 ο C.
Σκόνη ABC 40% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου A B C D E.

Πυροσβεστήρας Οροφής 3Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας Οροφής 3Kg Ξηράς Σκόνης με Κλουβί προστασίας του Σπρίνκλερ. Σκόνη ABC 40% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου A B C D E.
Πιστοποιημένος κατά CE

Πυροσβεστήρας Οροφής 1Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας Οροφής 1Kg Ξηράς Σκόνης με Κλουβί προστασίας του Σπρίνκλερ. Σκόνη ABC 40% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου A B C D E.
Πιστοποιημένος κατά CE