Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Φορητοί πυροσβεστήρες σκόνης

Φορητός πυροσβεστήρας σκόνης είναι κατάλληλος για πυρκαϊές επί Στερεών (A), Υγρών (B) και Αερίων (C) Καυσίμων, παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος έως 1000V.

Πιστοποιήσεις: EN-3 / CE.
Προωθητικό: Αζωτο (Ν2).
Κατασβεστικό Υλικό: Σκόνη ABC.
Χωρητικότητα (kg): 1kg, 2kg, 3kg, 6kg, 12kg