Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Springler

Springler

Springler νίκελ και ορειχάλκινα 68c – 93c – 141c – 182c – 260c και ανοιχτού τύπου