Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Ανατρεπώμενες λυχνίες

Ανατρεπώμενες λυχνίες

M1011457liferaft-light-for-ships-21475-234123LifeBuoyLightSOLAS