Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

AFFF

Φορητοί πυροσβεστήρες Αφρού

Φορητός πυροσβεστήρας Αφρού για την καταπολέμηση πυρκαγιών σε Στερεά (Α) και Υγρά (Β) καύσιμα.
Φέρει μανόμετρο ένδειξης εσωτερικής πίεσης και ελαστικό σωλήνα εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού.
Πιστοποίηση CE σύμφωνα με 97/23/ΕΚ & EN 1866.

Διαθέσιμος σε 2lt, 6ltr και 9ltr