Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Η εταιρεία μας

Η εταιρεία ακολουθώντας μια δυναμική πορεία βασισμένη στις γνώσεις, στην εμπειρία και στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της, έχει διευρύνει σημαντικά τον κύκλο των εργασιών της στον Ελληνικό χώρο προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας και αξιοπιστίας. Φιλοδοξεί δε όχι μόνο να ενισχύσει την θέση της στην Ελληνική αγορά, αλλά και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στις Βαλκανικές χώρες.
Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας COSMAR MARINAKIS είναι:

Εμπορία παντός τύπου πυροσβεστήρων (φορητών & τροχήλατων) πυροσβεστικού υλικού, σταθμών εργαλείων, μανικών, ρακόρ, βαννών, αναπνευστικών συσκευών, προσωπίδων, springler, συστοιχιών CO2, συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης (FM200 & INERGEN), δίκρουνων, αφρογεννητριών, πυροσβεστικών σκονών και αφρών.