Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Αντιπυρικό υγρό

Πιστοποιημένο αντιπυρικό υγρό για υφάσματα και ξύλινες επιφάνειες σε δοχεία 20lt