Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Πυροσβεστήρας Οροφής 3Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας Οροφής 3Kg Ξηράς Σκόνης με Κλουβί προστασίας του Σπρίνκλερ. Σκόνη ABC 40% . Κατάλληλο για φωτιές τύπου A B C D E.
Πιστοποιημένος κατά CE