Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Πυροσβεστήρας τροχήλατος, 50 Kg, ξηράς σκόνης

Πυροσβεστήρας τροχήλατος, 50 Kg, ξηράς σκόνης ABC 40, με οπή τροφοδοσίας 50mm, κόκκινος, χωριστό δοχείο – καρότσι, κλείστρο με σπείρωμα εισόδου θηλυκό, μεταλλικό μανόμετρο και λάστιχο 5 μέτρων με δικλείδα τύπου πιστολιού. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ 1866 και CE από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.