Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Πυροσβεστήρας CO2, 5 Kg

Πυροσβεστήρας CO2, 5 Kg με δοχείο πιστοποιημένο κατά CE από ΤUV, κλείστρο πιστοποιημένο από ΤUV με λάστιχο, χοάνη. Πιστοποιημένος κατά CE, ΕΝ3 και SOLAS από φορείς πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ .