Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Πυροσβεστική Φωλιά mini με Γάντζο

Πυροσβεστική Φωλιά με Γάντζο, με πράσινο Λάστιχο Νερού 1/2″ 15m, με Πλαστικό Ρυθμιζόμενο Ακροσωλήνιο 1/2″, Ρακοράκι Σύνδεσης με τη Βρύση και Δύο Γαλβανιζέ Σφικτήρες.
Συναρμολογημένη με όλα τα Εξαρτήματα Τοποθετημένα εντός Φωλιάς.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 400 x 400 x 130 mm