Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων INOX

Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων, δύο Χώρων, με Διαθέσιμο Χώρο και για την Τοποθέτηση Μεγάλων Εργαλείων και Αναπνευστικής Συσκευής Διαφυγής.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος):700 x 630 x 180 mm
Πιστοποιημένος κατά CE .