Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 45Kg CΟ2

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 45Kg CΟ2 με Φιάλη, με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού, 5 μέτρων.