Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

NO-SOLAS

Πνευστές σχεδίες No – SOLAS

Πνευστές σχεδίες No – SOLAS

Κέλυφος – βαλίτσα

  • 6 ατόμων
  • 8 ατόμων
  • 10 ατόμων
  • 12 ατόμων

8-man-Zodiac-liferaft-valis 10529779_1 12 boat-liferaft-throw-overboard-21085-279045 inflatable-solas-ce-approved-life-raft-with-15-persons