Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

SOLAS

Πνευστές σχεδίες SOLAS

Πνευστές σχεδίες SOLAS

  • 6 ατόμων
  • 10 ατόμων
  • 15 ατόμων
  • 20 ατόμων
  • 25 ατόμων

liferaf imagesCAYUXA6J charter_iso_solas_b_pack boat-liferaft-throw-overboard-21085-279045 15