Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Wet Chemical (F - Solution)

Πυροσβεστήρας 6Lt F class solution Inox

Πυροσβεστήρας 6Lt F class solution – Wet Chemical με Δοχείο Μονόραφo
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Πυροσβεστήρας 6Lt F class solution

Πυροσβεστήρας 6Lt F class solution – Wet Chemical με Δοχείο Μονόραφo
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Πυροσβεστήρας 2Lt F Class Solution Inox

Πυροσβεστήρας 2Lt F class solution – Wet Chemical με Δοχείο Μονόραφo
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Πυροσβεστήρας 2Lt F Class Solution

Πυροσβεστήρας 2Lt F class solution – Wet Chemical με Δοχείο Μονόραφo
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.