Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Διοξειδιου

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 45Kg CΟ2

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 45Kg CΟ2 με Φιάλη, με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού, 5 μέτρων.

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 30Κg CΟ2

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 30Κg CΟ2 με Φιάλη 40Lt και με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού 5 μέτρων.

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 10Κg CΟ2

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 10Κg CΟ2 με Φιάλη 16Lt και με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού 5 μέτρων.

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 10Kg (2×5) CO2

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας CΟ2 10Kg (2x5Kg), με καρότσι βαρέως τύπου με Δύο Φιάλες (7,5 Lt) και Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού EPDM 5 μέτρων
με Χοάνη.