Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Αφρός

AFFF

Πυροσβεστικός αφρός AFFF FILM FOAM  (3%) και (6% ) σε δοχεία 25lt και 200lt