Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Σκόνης

Σύστημα τοπικής εφαρμογής σκόνης

 

5a9689f90da5d0d012de304d7da67a8bSkonhs

 

 

 

stef_12kg_pirok stef_12kg_2b stef_6kg_2b

 

stef_6kg_1b