Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Υδραυλικές Δοκιμές

Υδραυλικές δοκιμές

  • Πυρσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης
  • Φιαλών CO2
  • Φιαλών Οξυγόνου
  • Φιαλών αζώτου
  • Φιαλών Halon
  • Φιαλών Liferaft
  • Γραμμών μονίμων συστημάτων

hydraulic-cylinder-test-machine-testing-pressure-test-stand 85760Hydraulicc_00000058369